Vi kan nå tilby følgende etter avtale: Et 3 - 4 timers opplegg med klassens vanlige bemanning ledet av oss, det vil si Gunvor som tok ped.sem 05/06 og er adjunkt med fagkretsen samfunnsfag og kunst/håndverk. Foredrag ved bronsealderrøysa 900 m unna langs den gamle Svelvikveien i skogen med hulveipartier, fram til en steinalderboplass under en heller. Tilbake til servering av tidstypisk mat ( ikke ta med egen mat og drikke, men gi beskjed på forhånd om allergier) i et rekonstruert langhus før aktiviteter som pil og bueskyting, leire til keramikk, lindbastfletting og tautvinning, egenregissert rollespill i kostymer herfra. Aktivitetene er ute om sommeren og inne i låven om vinteren.

Må vi være inne kan vi tromme, slå flint, flette og tvinne tau av lindbast,lage leirekopper i pølseteknikk, karing, toving og plantefarging av ull, lage en miniatyrmodell av huset, tegne interiøret i perspektiv eller lage et teaterstykke og filme det eller ta bilder for fremvisning om vi har tid. Det er sammenfallende med målsetninger i L - 06. Forhåndsbestilling, Gunvor nås lettest på 97722399. Lærere kan ringe og velge, vi rekker ikke alt på få timer.

Noen kommuner gir nå tilbudet via "Den Kulturelle Skolesekken". Bla indre pil og se flere bilder under. 

 

 

  

 

 

 

     

 Sønsteby Natur og Kultursenter 

Adresse: Sønsteby Gård, Svelvikveien 419, N-3060  Svelvik
Kontaktperson: Gunvor W. Nelson
Internettadresse:  www.sonstebygard.no
Epost: gnelson@online.no  
Telefon: +47 33771245
Mobil: +47 97722399
 
 

© LightWeb