Bronsealderen (1800-500 f. Kr.) kan oppleves ved bred sanseerfaring 

Servering av hjemmelaget mat i tidstypisk stil rundt bålet i et rekonstruert bronsealderhus

Utleie av lokaler til kurs. Servering i langhuset hele året. (Det er ikke tillatt å nyte medbrakt.)

Velg fra menyen til venstre. Se flere bilder under.

  

 

 Foto: G. Nelson 27.3.07. Her er de originale stolpehull markert ved Forsand, Lade Forsøksgård i Rogaland ved Stavanger. Huset til høyre i bakgrunnen er også et rekonstruert bronsealderhus reist samtidig som vårt, men med Jochen Komber som arkitekt/arkeolog. Han tegnet også samtidig bronsealderhuset ved Høvåg i Lillesand. Vi valgte å benytte Lasse Bengtsson som står for Bronsealderhusene ved Hellrissningsmuseet Vidlycke i Tanumshede, Sverige.Det er gjort funn etter 250 stolpehus på Forsand. Steinsetting i jorda rundt stokkene er med å røpe bostedet fra oldtida. Det har de siste 10 år altså vært 3 rekonsrtuerte bronsealderhus i Norge.
 
 Sønsteby Natur og Kultursenter 

Adresse: Sønsteby Gård, Svelvikveien 419, N-3060  Svelvik
Kontaktperson: Gunvor W. Nelson
Internettadresse:  www.sonstebygard.no
Epost: gnelson@online.no  
Telefon: +47 33771245
Mobil: +47 97722399
 
 

© LightWeb