Sønsteby Natur og Kultursenter

 Fylke: Vestfold
 Sted:

Hella, 3060 Svelvik
 Adresse:

Sønsteby Gård, Svelvikveien 419, N-3060 Svelvik

 Telefon: +47 33771245, but easiest at 0047 97722399.
 Epost: gnelson@online.no
 Internettside: www.sonstebygard.no

Bus 91 outside trainstation in the road times:
www.177.as  fore Svelvikbussen. Stop at Gartnerboligen.

55 km, 40 minutter,  fra Oslo. 60 min fra Tønsberg.

15 km south of Drammen

4190 m, 5 min. north of Svelvik sentrum, before if you come from Drammen.

 

OBS!! At R.v.319 GPS might tell that you are there when you still are at the Drammenside of Svelvikveien, but just continue because Svelvikveien has the same nr. i Drammen as in Svelvik,- so move over fylkesgrensa/kommunegrensa, the border by Norgips og after ca.7 km you are at Svelvikveien 419 again!! and at this picture, seen from the farm, with written sign SØNSTEBY GÅRD.

Fra Oslo ta av fra E18 like etter motorveibru

E18 sørfra, ta av fra motorvei før Holmestrand eller kjør om Drammen / Solumstrand.

Fra bussholdeplassen HELLA er det 100m sørover

på gamleveien og inn av port ved bronsealderhuset.

Rutebussen stopper på vår side av veien for kjøring til Svelvik og Drammen så kryssing av trafikkert vei unngås selv om fartsgrensa er satt ned til 60km/t her.

 

Turistbusser kan kjøre opp på tunet og parkere og snu der.

 
 
 
 
 
 
 Sønsteby Natur og Kultursenter 

Adresse: Sønsteby Gård, Svelvikveien 419, N-3060  Svelvik
Kontaktperson: Gunvor W. Nelson
Internettadresse:  www.sonstebygard.no
Epost: gnelson@online.no  
Telefon: +47 33771245
Mobil: +47 97722399
 
 

© LightWeb